Termeni și condiții

Vă mulțumim pentru accesarea site-ului www.mihaelacozma.ro/ și/ sau subpagini ale acestuia (denumit in cele ce urmeaza ”Site”).

 

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor și serviciilor vizualizate pe site-ul www.mihaelacozma.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos.

 

Părțile Acordului

PRESTATORUL serviciilor care fac obiectul acestor termeni și condiții, mai exact vanzarea produselor sau serviciilor de sub brand-ul Mihaela Cozma și al site-ului www.mihaelacozma.ro/ si/ sau subpagini ale acestuia (denumit in cele ce urmeaza ”Site”), este ATOMLEADER SRL cu sediul în Baia Mare, Strada Salcîmului,  nr 1,  Județ Maramureș, cu număr de înregistrare la Registrul Comerţului J24/1790/2019 , cod unic de înregistrare 416528853, Mihaela Cozma, în calitate de ADMINISTRATOR.

 

BENEFICIAR
este persoana fizica sau juridică care se angajează în urmarea programului susținut de prestator sau în achiziția produselor sau serviciilor oferite de PRESTATOR, în urma achitării contravalorii menționate pe pagina de vânzare sau în secțiunea Prețul și Modalități de Plată.

Avand in vedere ca:
  • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI un curs despre dezvoltare personala, respectiv un curs experențial online în care să învețe conceptele iubirii de sine 
  • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului,

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

Obligațiile PRESTATORULUI:

⦁ Să ofere produsele/serviciile solicitate în cele mai bune condiții.

⦁ Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare.

⦁ Să verifice prezența la cursurile online.

⦁ Să ofere acces la cursul online şi după desfăşurarea lui.

⦁ Să asigure livrarea produselor comandate prin curier sau alta modalitate, acceptata de beneficiar.

Obligațiile BENEFICIARULUI 

⦁ Să achite prețul convenit pentru produsele/serviciile contractate.

⦁ Să participe la toate orele de curs online susținute de prestator pentru cursurile online vândute.

Prețul și Modalități de Plată

⦁ Prețul contractului este cel prezentat pe pagina de vânzare pentru produsul/serviciul respectiv și se achită integral în momentul plasării comenziil, la cursul valutar din data plății al băncii care a emis cardul bancar. Pentru plata în rate (dacă este cazul), se va achita contravaloarea primei rate în momentul comenzii și celelalte rate, la termenele comunicate de către Prestator.

⦁ Pagina de vanzare va fi denumita orice pagina a subdomeniilor: www.mihaelacozma.ro

⦁ Prețul se poate achita online cu card de debit/credit, sau prin transfer bancar.

⦁ Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul Prestatorului (conform extrasului de cont).

⦁ În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

⦁ În cazul retragerii din program a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

Politica de livrare

Prestatorul se obligă să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri live sub formă de webinar + teme concrete, așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare ale cursurilor.

Dupa ce BENEFICIARUL achită taxa de înscriere (sau prima rată în cazul în care a ales plata în rate), va avea dreptul să intre pe un grup privat de Facebook. Acolo va beneficia de comunitatea de suport și tot acolo se va derula cursul propriu zis. Toate materialele se vor gasi pe grupul de Facebook. 

Cursul se va desfasura conform detaliilor oferite in paginile de vanzare specifice fiecarui curs in parte.

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin în cazurile de forță majoră care constau în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accidente soldate cu handicap psiho-motor, deces sau catastrofe naturale.

Dispozitii Finale

⦁ Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage dupa sine sancțiunile prevăzute de lege.

⦁ Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.

⦁ Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

⦁ Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabile sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă.

⦁ Prestatorul nu este responsabil de interpretarea informațiilor oferite în curs de către beneficiar realizate după încheierea perioadei de curs.

Politica de retur/anulare

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau seriviu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nici o justificare.

What are you looking for?